artIMPLANTspołeczny, 2012

KONTAKT

program festiwalu
konkurs
goście
organizatorzy
kontakt

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
ul. Kilińskiego 98
www.spoleczna.pl
uczelnia@spoleczna.pl

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
ul. Łucka 11
www.warszawa.spoleczna.plPatronat medialny:

Organizator:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, ul. Kilińskiego 98
Kierunek: GRAFIKA, WZORNICTWO
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie, ul. Łucka 11
Kierunki: GRAFIKA, WZORNICTWO, ARCHITEKTURA

artIMPLANTspołeczny jest realizowany w ramach Biennale Mediation Poznań 2012.

Partnerzy imprezy:
Japonia, Fukuschima: Mix Media Art Communications (MMAC)
Polska, Łódź: Galeria Promocyjna Urzędu Miasta Łódź
Polska, Warszawa: Akademia Sztuk Pięknych
Polska, Warszawa, Galeria Propaganda
USA, Miami, World Textile Art (WTA)

Dyrektor programowy:
Dora Antoszkiewicz

Zastępca dyrektora programowego:
Milena Romanowska

Koordynator:
Aleksandra Jackiewicz

Koordynator w Łodzi:
Piotr Sylwestrzak

Dyrektor Działu Marketingu:
Jarosław Gawryś
tel.: 42 664 66 56
e-mail: jgawrys1@spoleczna.pl

Rzecznik prasowy:
Agnieszka Zaręba
tel.: 696 043 687
e-mail: azareba@spoleczna.pl

Specjalista ds. marketingu:
Michał Gocek
tel.: 42 664 66 56
e-mail: mgocek@spoleczna.pl