artIMPLANTspołeczny, 2012

artIMPLANTspołeczny

program festiwalu
konkurs
goście
organizatorzy
kontakt

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
ul. Kilińskiego 98
www.spoleczna.pl
uczelnia@spoleczna.pl

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
ul. Łucka 11
www.warszawa.spoleczna.plPatronat medialny:

17 - 21 września 2012 r.

Zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu artystycznym o nazwie artIMPLANTspołeczny.

Nazwa ta wskazuje na interwencję artystyczną, w zastaną tkankę miasta, czy świadomość społeczną.

Współuczestnikami będą: goście specjalni z Japonii, wybitni artyści, profesorowie, studenci SAN (kierunków Grafika i Architektury) i wszyscy zainteresowani udziałem w tym artystycznym działaniu.

Wykłady i warsztaty poprowadzą:


Przedsięwzięcie artIMPLANTspołeczny Łódź 2012 oraz artIMPLANTspołeczny Warszawa 2012 będzie wpisane w Międzynarodowe Biennale Mediations Poznań 2012.