artIMPLANTspołeczny, 2012

GOŚCIE | Magdalena Soboń

program festiwalu
konkurs
goście


organizatorzy
kontakt

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
ul. Kilińskiego 98
www.spoleczna.pl
uczelnia@spoleczna.pl

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
ul. Łucka 11
www.warszawa.spoleczna.plPatronat medialny:

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Jest adiunktem w Pracowni Papieru Prof. Ewy Latkowskiej – Żychskiej na Wydziale Tkaniny i Ubioru w macierzystej Uczelni.

Zajmuje się sztuką papieru, grafiką, malarstwem.

Członek IAPMA (International Association of Hand Papermakers and Paper Artist).