artIMPLANTspołeczny, 2012

GOŚCIE | Jagoda Krajewska

program festiwalu
konkurs
goście


organizatorzy
kontakt

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
ul. Kilińskiego 98
www.spoleczna.pl
uczelnia@spoleczna.pl

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
ul. Łucka 11
www.warszawa.spoleczna.plPatronat medialny:

Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi /1973 - 78/ na Wydziale Projektowania Tkaniny i Ubioru w Pracowni Druku na Tkaninie prof. Teresy Tyszkiewicz.

Członek założyciel GRUPY IXION oraz World Crafts Council Polska.

Działalność artystyczna w zakresie tkaniny, sztuki papieru, fotografii.
Prowadziła letnie warsztaty sztuki papieru z młodzieżą z Liceum Plastycznego, warsztaty papieru ręcznie czerpanego i gobelinu z dziećmi i dorosłymi oraz warsztaty plastyczne z osobami bezrobotnymi, z osobami niepełnosprawnymi i dziećmi w świetlicach środowiskowych.

Brała udział w wielu wystawach w kraju i za granicą.

Wszystkie prace przedstawione na zdjęciach wykreowane są z pasków papieru z żółtych stron książek telefonicznych z całego świata, połączone zszywkami.
Zmieniłam gęsto zadrukowany papier nazwiskami, numerami i adresami w mobilne płaszczyzny łatwo rozciągajace się i zagęszczające.
Tworzą one nową energię i połączenia w przestrzeniach sal wystawowych.
Budując te struktury od 1993 roku, kształtuję obrazy zatrzymujące historię ludzi i miejsc.